Błąd ceny w sklepie internetowym, a anulowanie zamówienia.

„Tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi.”

                                                                                                      Napoleon Bonaparte

 

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej mogą zdarzyć się różnorodnego rodzaju problemy. Czasem pomyłka może rodzić bolesne skutki dla przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe. Kiedy sprzedawca ma prawo do anulacji zamówienia? Odpowiedź w tym przypadku nie jest jednoznaczna i analizie takiej sytuacji musi podlegać każdy przypadek indywidualnie.

W najróżniejszych sklepach internetowych często zdarza się sytuacja,  która zaistniała na stronie sklepu internetowego znanej sieciowej marki empik.com. Przy produktach również o dużej wartości rynkowej (np. zestawy audio) na stronie sklepu internetowego ceny były przekreślone, a obok widniała cena 49,99 zł. Był to oczywisty błąd. Administrator sklepu rozesłał do klientów, którzy zamówili produkty po „promocyjnej” cenie informację o anulacji zamówienia wraz z bonem na zakup innych produktów w sklepie. Jednakże w regulaminie sklepu widniał zapis „klient składając zamówienie zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów”, co oznaczało, że umowa została zawarta, a konsument miał pełne prawo dążyć do jej realizacji.

Świadomi konsumenci w Internecie chętnie oczywiście korzystają z okazji i dokonują zamówienia na stronie sklepu. Można jednak próbować zabezpieczać się przed skutkami popełnianych błędów. Przy rozstrzygnięciu czy złożone zamówienie wiąże strony ważne jest określenie czy wystawienie produktów do sprzedaży na stronie sklepu internetowego stanowi ofertę czy też zaproszenie do zawarcia umowy, ponieważ w sytuacji, gdy umowa została zawarta, sprzedawca NIE może anulować zamówienia. W związku z tym, aby zwiększyć swoje szanse w razie popełnienia nieświadomego błędu warto w treść regulaminu na stronie sklepu internetowego dodać odpowiedni zapis.

Przykład:

„informacje umieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego”

Drugą ważna kwestią jest moment przyjęcia zamówienia.  W przypadku, gdy wiadomość przesłana przez sprzedawcę nie zawiera informacji o przyjęciu oferty konsumenta, to sprzedawca ma jeszcze czas na anulowanie zamówienia, a właściwie na jego nieprzyjęcie do realizacji – tym samym umowa sprzedaży nie zostanie zawarta. Jeżeli jednak na stronie po złożeniu zamówienia lub w wiadomości e-mail przesyłanej automatycznie z podsumowaniem złożonego zamówienia widnieje oświadczenie sprzedawcy: „ zamówienie zostało przyjęte do realizacji” to umowa została zawarta, a sprzedawca w razie klienta uporczywie domagającego się realizacji „promocyjnego” zamówienia nie ma możliwości jego anulacji.

Nie jest to jednoznaczne i pewne rozwiązanie, ale przedsiębiorca może powołać się na błąd oświadczenia woli, o którym mowa jest w Kodeksie Cywilnym. Uchylenie się od skutków zawartej umowy jest możliwie tylko jeśli błąd uzasadnia przypuszczenie, że sprzedawca nie działając pod wpływem swego błędu i oceniając sprawę rozsądnie, nie sprzedałby danego produktu za wskazaną przy produkcie cenę (błąd istotny). Dodatkowo sprzedawca w razie konfliktu z konsumentem, przedsiębiorca zobowiązany jest do wykazania, że konsument o błędzie wiedział lub z łatwością mógł błąd ten zauważyć, co może być utrudnione, szczególnie w relacjach B2C (biznes-konsument), w której to konsument jest szczególnie chroniony jako podmiot nieprofesjonalny. W załączniku można pobrać wzór oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych pod wpływem błędu.

Magda Judejko, www.twojregulamin.pl.

WZÓR

………, dnia……………

Dane Sprzedawcy

Adres

NIP

REGON

Dane Klienta

 

Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu

 

Uchylam się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego w dniu ……………, w którym zobowiązałem się do sprzedaży Pani/u …. w cenie …. brutto za sztukę.

W chwili składania oświadczenia woli w kwestii zbycia Pani/u ….. działałem pod wpływem błędu co do istotnej części treści czynności prawnej. Mój błąd dotyczył ceny produktu.

Błąd jest istotny i oczywisty. Bez wątpienia, nie działając pod wpływem błędu, nie złożyłby oświadczenia o treści narażającej mnie na powstanie szkody majątkowej znacznych rozmiarów po swojej stronie.

Biorąc pod uwagę fakt, że różnica cen między …… (co stanowi w przybliżeniu wartością rynkową zakupionych rowerów) a …. (ceną sprzedaży), jest różnicą istotną i rażącą w połączeniu z brakiem informacji o promocji lub wyprzedaży pozwala przyjąć, że wiedział Pan/i o tym, że wystąpił błąd na stronie mojego sklepu internetowego.

Podmiot występujący w obrocie prawnym, w tym w obrocie gospodarczym może uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli na podstawie art. 84 Kodeksu Cywilnego. Przepisy prawa konsumenckiego nie wyłączają uchylenia się od oświadczenia woli pod wpływem błędu w związku z tym zamówione przez Pana/nią produkty nie zostaną dostarczone.

Z poważaniem,

………………………..